Wedding catering, Film/tv catering, Brussels catering,...

 CATERING

Sfeer

foto’s copyright Melvinkobe, Feso, Elsbeth Neyens, Vormkrijger, …

Story

“Bring it on!” catering staat voor een artisanaal bereid en seizoensgebonden aanbod. Stuur ons je gewenst feestconcept, datum en lokatie en we maken u een persoonlijke offerte. Meer foto’s en reviews op sociale media.

Chef Dirk: “Vanaf 2011 werkte ik voor verschillende Belgische cateraars op zowel publieke als privé-evenementen. In 2015-2016 maakte ik deel uit van het collectief Witlov. Eind 2016 werd ‘Bring it on!’ opgericht. Het doel is te excelleren als betrouwbare en originele partner bij het organiseren van events van 40 tot 200 personen. Sinds 2018 brengen we ook op televisie- en filmsets gezond en lekker eten. ”

“Bring it on!” vous offre un service traiteur artisanal et de saison. Envoyez nous vos idees et nous vous renvoyions un devis sur mesure de votre evenement.

Chef Dirk: “Depuis 2011 j’ai travaillé pour plusieurs traiteurs Belges. En 2015-2016 je faisais parti du collectif Witlov. Fin 2016, le nouveau concept traiteur “Bring it on!” était lancé. Le but étant d’exceller comme concurrent fiable et original envers le marché des événements privés et professionnels de 40 à 200 personnes. Depuis 2018, nous proposons également des plats sains et savoureux pour les equipes de tournage de télévision et de cinéma.”

“Bring it on!” presents you a handmade and seasonal catering. Send us the details of your event and ask for a tailor made offer.

Chef Dirk: “Since 2011 I worked for a number of Belgian catering companies. In 2015-2016 I was a part of the collective Witlov, serving up menus at many different types and sizes of events, both public and private. At the end of 2016 the brand new catering company ‘Bring it on!’ was launched. Our goal is to excel as a reliable and original host in events for 40 to 200 people.

Since 2018, we have also been offering healthy and tasty dishes for TV and movie crews.

dirk@bringiton.be – tel +32 485 18 05 85

Instagram –  Facebook

Kookboek “Bring it On”
Feest in huis!

Prijs incl BTW: €29

Aangetekende verzending: €14.24

Kan ook afgehaald worden (buurt zuidstation BXL)

Klik hier voor aankoop

Indien je geen Paypal hebt, stuur dan een mail naar dirk@bringiton.be met vermelding van je naam en adres. Ik neem dan contact op met u voor het versturen of ophalen. 

Share the sharing

dirk@bringiton.be
tel +32 485 18 05 85

Instagram –  Facebook

Feso bvba feso bvba, gevestigd aan Luchtvaartsquare 30 1070 Anderlecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Feso bvba Luchtvaartsquare 30 1070 Anderlecht +32 485 180 585

Dirk Gilis is de Functionaris Gegevensbescherming van Feso bvba Hij is te bereiken via dirk@bringiton.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feso bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dirk@bringiton.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feso bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Feso bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Feso bvba neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van feso bvba) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feso bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Feso bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Feso bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door feso bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dirk@bringiton.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. feso bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feso bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via dirk@bringiton.be

FESO BVBA, 1070 BRUSSEL - BE 0811137259 / BRINGITON.BE All rights reserved / Created by S